× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Kraków-Południe

Gabinet rehabilitacji ruchowej - Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Rehabilitacja w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

12-658-08-14
Dygasińskiego 25
30-820 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1